QRB2.jpg (8441 bytes) ISOPOINT QCS

       054-4968632        לדף הבית  icon3.png (2255 bytes)

 | כניסת לקוחות   |    Services   |    צור קשר   |    דפי מידע   |    לקוחות   |    תחומי ייעוץ   |

ISO9001      AS9100     ISO13485      ISO14001     OHSAS 18001           ISO יועצי הסמכה הדרכה הכנה להסמכה לתקן  

QualPazel9.jpg (121727 bytes)

בקרת הרכש  ISO 9001 / AS 9100 / ISO 13485

התקן מתייחס לשלושה היבטים הקשורים בתהליך הרכש: בחירה והערכת ספקים, תיעוד הרכש, ביקורת קבלה. עומק הדרישות משתנה בהתאם לסוג התקן - כאשר 9001 מתייחס לדרישות מינימום, ולתקנים הספציפיים יש דרישות מעמיקות יותר בהתאם לייעודם. יי 

פעילויות הערכת ספקים: אבחנה בין סוחרים לקבלני משנה, בקרה מעמיקה יותר על קבלני משנה המבצעים "תהליכים מיוחדים", קביעת קריטריונים להערכת הספקים, איסוף מידע בהתאם, ניהול רשימות ספקים וממצאי הערכתם. מקובל לבצע את הערכת הספקים אחת לשנה 

תיעוד הרכש: תיעוד הרכש מתייחס לניסוח הזמנת הרכש, דרישות האיכות ואישור ההזמנה טרם הפצתה לספק. בניסוח הדרישות יש להבחין בין הזמנת פריטי מדף (מוצרים קטלוגיים), לבין הזמנת ייצור/שרות מקבלן משנה. הזמנת ייצור/שרות מקבלן משנה תכלול שם, מספר ומהדורת מפרט, כן גם דרישות איכות ספציפיות למוצר. הזמנת פריט מדף תתיחס לשם היצרן ומק"ט היצרן 

ביקורת קבלה: ביקורת קבלה מבוצעת על מנת להבטיח כי המוצר/שרות המסופק מתאים לדרישות הזמנת הרכש. התהליך כולל לעיתים שני שלבים: קליטה מול תעודת המשלוח (למשל קבלת הסחורה מהגורם המשנע, ספירה וחתימה על תעודת המשלוח), לאחר מכן אימות תעודת המשלוח מול הזמנת הרכש. פעילויות ביקורת הקבלה עשויות לכלול בחינה חזותית, ביקורת מידות..וכמובן ביקורת תעודות האיכות הנלוות כגון: תעודת התאמה, דוח הבטחת איכות, אנליזה וכד 

שימוש במק"טים:   זה המקום לציין בקצרה את חשיבות השימוש במקט"ים פנימיים לרכיבים, הרכבות וכד. בהיבט הרכש החשיבות לשימוש במק"ט פנימי נובעת בין השאר גם מהצורך לקבוע יצרנים/ספקים חליפיים לאותו פריט. פירוש הדבר הוא כי באותה "מגרה" במחסן עשויים להמצא פריטים מספקים שונים. המק"ט הנו אמצעי לזיהוי המשותף לפריטים חליפיים. להרחבה ראה קישור "בקרת תצורה" . יי 

COC:  Certificat Of Conformance -  Document certified by a competent authority that the good or service meets the required specifications.

COA:  Certificat Of Analysis 

COT:  Certificat Of Test 

בקרת תצורה


להצעת מחיר 

  : שם  

  :אימייל

  :טלפון

   :סוג פניה
הודעה: (אופציונלי)י

טלפון:  0544-968632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 9100        |      ISO 9001      |      ISO 13485   |      ISO 14001   |      OHSAS 18001   |      MTBF   |      FMECA   |      איכות לתעשייה בטחונית  

עשרות דפי מידע ודוגמאות

תנאי שימוש באתר